Vart är vi på väg?

Vart är vi på väg?

?
?
?
?
?
?

Formuläret fortsätter. Berätta mer om buss- eller taxiresan du behöver på följande sida.

Berätta mera

Berätta mera

?
?
?
?
?

Andra önskemål

Andra önskemål

?

Observera att utrustningskraven kan minska antalet offerter.

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

?
?
?

När begäran om offert har skickats går tjänsten till sidan Tack för begäran om offert och du får omedelbart en bekräftelse på offertförfrågan till din e-post. I Logga in kan du lämna nya offertförfrågningar och visa mottagna offerter.

Skicka offertförfrågan

1. Skicka offertförfrågan

Genom att fylla i formuläret på förstasidan skapar du en offertförfrågan i systemet. Det tar bara ett par minuter. Att lämna en offertförfrågan är alltid gratis och medför inga dolda kostnader.

Vänta på offert

2. Vänta på offert

Trafikoperatörer som är registrerade på vår webbplats svarar på din offertförfrågan inom den tidsfrist du anger och presenterar sin tjänst och sitt pris. Du får omedelbart meddelande om nya offerter via e-post.

Godkänn offert

3. Godkänn offert

När du har hittat den offert som bäst passar dina behov loggar du in i systemet för att godkänna offerten. Operatören tar kontakt med dig och ni kan tillsammans komma överens om detaljerna i transporten och betalningen.

Ge feedback

4. Ge feedback

Var föraren serviceinriktad och var fordonet rent och snyggt? Du kan ge feedback på den service du fått efter avslutad körning. Din feedback är värdefull för andra användare av vår tjänst när de söker en lämplig transportör åt sig själva.

Ta emot offerter från många aktörer

Information om din offertförfrågan skickas till vårt nätverk av buss- och taxiföretag med e-post varje vardagsmorgon klockan 10. Trafikutförarna svarar på din offertförfrågan genom att logga in med sina egna användaruppgifter.

Trafikföretagen har ofta ledig kapacitet även på andra orter än deras eget verksamhetsställe. Om avreseplatsen i den offert du begär till exempel är Stockholm kan du få svar inte bara från från lokala företag utan även av företag med kontor i exempelvis Uppsala eller Örebro. Huvudregeln är att du får det lägsta priset av den trafikoperatör som har den lägsta kostnaden.

Bokabuss.nu är känt som ett effektivt verktyg för upphandlingar. Tjänsten används av såväl företag och föreningar som privatpersoner. Läs vilken typ av feedback tjänsten har fått och vilka upplevelser användarna har av Bokabuss.nu.

"Upphandlingen av körningarna fungerade toppenbra och det underlättar mitt dagliga arbete som ofta är superstressigt och består av helt andra uppgifter."

- Mirja K.

Bokabuss.nu passar också bra för dig som arbetar inom offentlig upphandling. Med en enda offertförfrågan gör du en upphandling helt enligt upphandlingslagen! Efter upphandlingen är det enkelt att skriva ut en offertsammanfattning som bilaga till upphandlingsbeslutet eller fakturan.

Beställningstrafikföretag

Det finns flera hundra företag som erbjuder beställningstrafik i Sverige, från företag med 1–2 bilar till koncerner med hundratals fordon. Vissa operatörer bedriver endast beställningstrafik med buss, men en del företag erbjuder också taxitjänster.

Persontrafik är tillståndspliktig, vilket kräver yrkestrafiktillstånd. Trafikoperatörerna måste ha ett yrkestrafiktillstånd för att köra buss eller taxitrafiktillstånd för att köra taxi. Både bussföretag och taxiföretag kan utföra beställningskörningar.

Beställningsbussar

Beställningstrafik med buss för persontransport kräver yrkestrafiktillstånd. Beställningstrafik är yrkesmässig trafik för persontransporter med buss som inte är linjetrafik. Ett fordon för åtta passagerare kallas vardagligt minibuss. Beställningsbussarnas storlek varierar från åtta passagerare upp till 81 passagerare (dubbeldäckaren). Bussarna, stora som små, behöver alltid ett tillstånd för beställningstrafik.

Enligt finsk lag är en buss ett fordon som är avsett för persontransport där det förutom föraren ska finns plats för minst nio passagerare.

Beställningstaxi

Taxiverksamhet är en tillståndspliktig verksamhet i Sverige. Det innebär att alla taxibolag måste ha ett taxitrafiktillstånd. Taxitrafiktillstånd utfärdas av Transportstyrelsen. Taxitrafiktillstånd utfärdas till sökande som uppfyller de föreskrivna villkoren.

Taxi är främst fordon som är registrerade som personbilar. Bilar för 6–8 personer kallas stortaxi och ibland även minibuss. Taxitrafik kan även utföras med lastbil, trehjuling, lätt fyrhjuling och tung fyrhjuling. Taxitrafik får inte utföras med buss.

På begäran går det ofta att få barnsäte i taxin liksom möjlighet att transportera husdjur.

Trafiktillstånd

Taxitransport bedrivs med personbil eller lätt lastbil. Taxitransport innebär att taxifordon och chaufför ställs mot avgift till allmänhetens förfogande för persontransport. Du kan kontrollera typen av trafiktillstånd och tillståndets giltighet hos Transportstyrelsen.

Förare

För att köra buss krävs D-klassens körkort. Med behörighet D får man köra bussar oavsett antal passagerare. Busskort kan erhållas vid:

  • 18 års ålder om du har en gymnasial utbildning för att köra persontransporter
  • 21 års ålder om du utbildar dig hos en godkänd utbildare som har tillstånd av transportstyrelsen (t.ex. komvux)
  • 24 års ålder utan ovan nämnda förutsättningar

I fall D -körkortet erhålls vid 18 eller 21 års ålder får man inte köra linjetrafik där avstånden är längre än 50 kilometer.